Inne

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Termomodernizacja Gimnazjum Ważne wydarzenia w dziejach szkoły Nadanie szkole imienia w 1925 roku Dyrektorzy szkoły od 1909 roku Patron szkoły Regulamin Funduszu socjalnego 110 lat szkoły Koncepcja pracy szkoły 2017 - 2020

 

 

 

 

Informacje o uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej

i nadaniu szkole imienia Ewarysta Estkowskiego zawarte w kronice szkoły

 

100-lecie Szkoły Powszechnej w Pakości

 

10 stycznia 1925 roku odbyła się w Pakości niebywała uroczystość, z okazji stuletniej rocznicy istnienia tutejszej  szkoły powszechnej. Prawdziwe to święto dla naszego miasteczka rozpoczęło się solenną mszą świętą, odprawioną przez Ks. proboszcza Kiełczewskiego przy asyście Ks. Wiertla, Góry i Raitera w odnowionym co dopiero Kościele poreformackim. Po czym odbyła się w auli szkoły powszechnej uroczysta akademia nie tylko z okazji jubileuszu, ale także ku pamięci Sienkiewicza, którego zwłoki przeniesiono w tym właśnie czasie ze Szwajcarii do ojczystego kraju.

Na program złożyły się następujące punkty:

1.                       Przywitanie gości przez obywatela p. Mroczyńskiego

2.                       Śpiew „My chcemy Boga”

3.                       Wiersz „Matka Polka”

4.                       Śpiew „ Nie rzucim ziemi”

5.                       Referat „H. Sienkiewicz jako wychowawca”

6.                       Wiersz „ Pieśń litewskich borów”

7.                       Śpiew „ Boże coś Polskę”

8.                       Poświęcenie tablicy pamiątkowej

 

Między trzecim a czwartym punktem programu wystąpił pan Knast z przemową okolicznościową.

Następnie nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę korytarza na pierwszym piętrze. Aktu tego dokonał Ks. proboszcz Kiełczewski w otoczeniu delegatów wszystkich władz miejscowych i pozamiejscowych, jedynie p. burmistrz Lidermann z niewiadomych przyczyn nie przybył na tę uroczystość. Przemowa księdza proboszcza przy tych ceremoniach opartą była na momentach jego własnego życia pod rządami butnego Prusaka. Słowa, tchnące gorącym patriotyzmem, niejednemu wycisnęły łzy-bo prawie każdy odczuł kiedyś żelazną pięść Niemca w szkole.

O uroczystości stuletniej rocznicy szkoły pakoskiej powszechnej pisały prócz „Dziennika Kujawskiego” , Tygodnika Ilustrowany” , „Przewodnik Katolicki” oraz miesięczne pismo „Świat i Prawda”. W prasie ukazały się fotografie nauczycielstwa i  dzieci szkolnych oraz referat p. rektora Reitera wygłoszony  na wieczornicy w sali p. Kęsika - „Historia szkoły pakoskiej na podstawie kroniki szkolnej”

W tym dniu 10 stycznia 1925 roku  Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego  nadało szkole oficjalne miano: „Szkoła Powszechna im. Ewarysta Estkowskiego”

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć