Inne

Etap wojewówdzki Etap ogólnopolski Luksemburg 2015 Rekomendacje Luksemburskie Konferencja

Edukacja włączająca

Etap ogólnopolski

  

W marcu Gimnazjum w Pakości wzięło udział w konkursie mającym na celu wyłonienie delegacji na Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Luksemburgu. Należało opisać działania szkoły związane z wdrażaniem idei edukacji włączającej. W trakcie pierwszego etapu, który odbył się 24 marca 2015 r. w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, uczniowie przedstawili prezentację multimedialną i omówili 15- letnie doświadczenia gimnazjum w tym zakresie. Ich wypowiedź była na tyle przekonująca, że pokonali uczniów ze szkół z Bydgoszczy i Inowrocławia, wygrywając tym samym etap wojewódzki.

W kolejnej turze, która miała miejsce w dniach 8- 9 kwietnia 2015 r. uczniowie, jako reprezentanci województwa kujawsko-pomorskiego, wyjechali do Warszawy, aby zaprezentować działania szkoły na forum ogólnopolskim.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, w czasie których gimnazjaliści  wykreowali techniką kolażu modelową szkołę i zastanawiali się, czym jest dla nich edukacja włączająca. Opracowali też ulotkę promującą swoją szkołę opartą na idei włączenia. Poza tym dyskutowali o zmianach, które warto by jeszcze wprowadzić oraz o możliwości wpływania na te zmiany przez samych uczniów. Wreszcie dzielili się pomysłami, jak upowszechniać ideę „szkoły dla wszystkich” i jak wprowadzić ją w środowisku lokalnym, czyli na terenie powiatu i województwa. Te wszystkie elementy miały wpływ na wybór delegacji, gdyż uczniowie byli podczas tych warsztatów oceniani.

Drugiego dnia w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się prezentacja zespołów reprezentujących 12 województw. W skład jury, które oceniało pracę szkół, wchodzili: poseł Katarzyna Hall, senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Dorota Zawadzka – społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, Sylwia Górska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji i Joanna Wrona – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. W przesłuchaniu uczestniczył także Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN, Marek Michalak – rzecznik praw dziecka oraz edukatorki z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Werdykt, uznający, że pakoskie gimnazjum, reprezentowane przez uczniów klasy III a- Natalię Cuber i Marcina Kijanowskiego oraz ich opiekuna- mgr Wiolettę Grudzińską, zostało zwycięzcą ogłosiła Minister Edukacji Narodowej – pani Joanna Kluzik- Rostkowska, podkreślając, że Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego, umożliwia nie tylko wszystkim swoim uczniom rozwijanie  zainteresowań i talentów oraz uczestniczenie w życiu szkoły, ale także to, że jest szkołą zarówno wymagającą, jak i wspierającą uczniów o róż­nych potrzebach edukacyj­nych. Natomiast była Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyna Hall w swoim wystąpieniu doceniła wkład i wysiłek wszystkich delegacji wojewódzkich.

Zwycięska delegacja wystąpi w dniach 15-16 października 2015 r. w Luksemburgu, podczas „Europejskiego Wysłuchania Młodzieży w Parlamencie Europejskim", organizowanego przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Efektem IV Wysłuchania Młodzieży w Parlamencie Europejskim będzie dokument końcowy – „Deklaracja luksemburska”, który zostanie rozpropagowany w poszczególnych krajach. Opracowane zostanie logo, które każda europejska szkoła będzie mogła otrzymać po spełnieniu kryteriów „szkoły włączającej”, zaproponowanych przez młodzież podczas Wysłuchania.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć