Inne

Etap wojewówdzki Etap ogólnopolski Luksemburg 2015 Rekomendacje Luksemburskie Konferencja

Edukacja włączająca

Luksemburg 2015

  

Jak przedstawiciele Gimnazjum w Pakości reprezentowali Polskę  w Wysłuchaniu Młodych w Parlamencie – „Edukacja włączająca - czas na działanie! Rekomendacje luksemburskie” w Luksemburgu

w dniach    15-17 października  2015

Jako jedni z 250 młodych ludzi z całej Europy  zostaliśmy zaproszeni do udziału  w Wysłuchaniu Młodzieży w Luksemburgu. Droga do tego sukcesu wiodła poprzez wygrany konkurs na szczeblu wojewódzkim w Bydgoszczy, a potem ogólnopolskim w Warszawie. Radość  duża, wyzwanie jeszcze większe bo przecież reprezentowaliśmy Polskę.

 W skład polskiej delegacji, reprezentującej Gimnazjum w Pakości, wchodziło dwóch uczniów i nauczyciel opiekun. Zostaliśmy zaproszeni, by przedstawić  swoje doświadczenia i opinie na temat realizacji edukacji włączającej w naszej szkole. Jeszcze w czerwcu   Agencja  ds. Specjalnych Potrzeb  i Edukacji Włączającej poprosiła nas o przygotowanie się do dyskusji nt. rozwiązań dotyczących funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami w codziennym szkolnym życiu, pokonywania barier w komunikacji między uczniami, a także między uczniami i nauczycielami oraz barier architektonicznych.

Pierwszego dnia po podróży udaliśmy się na podbój miasta, podziwialiśmy zabytkowe centrum, gdzie jest olbrzymia stara twierdza na urwistym zboczu, mieliśmy okazję oglądać widowiskową zmianę warty przed Pałacem Książąt, a także byliśmy nad rzeką Alzette. Wieczorem tak jak inni delegaci z 32 krajów  udaliśmy się Cercle Citedo na uroczystą kolację, na której oficjalnie przywitano wszystkich przybyłych. Jej charakter był bardzo podniosły, a zarazem wesoły, bo organizatorzy zadbali o wspólną zabawę.

Drugi dzień to wizyta w budynku Parlamentu Europejskiego. Uroczystego otwarcia posiedzenia dokonał Minister Edukacji  Dzieci i Młodzieży Luksemburga Claude Meisch. Głos zabrali również: Martine Reicherts, Dyrektor Generalny Edukacji i Kultury, Dyrektor Generalnej Komisji Europejskiej oraz Gil Steinbach, przedstawiciel Luksemburga w  Europejskiej Agencji ds. Specjalnych i Edukacji Włączającej. Potem głos należał już do młodych ludzi, którzy najpierw pracowali w grupach a potem efekty pracy przedstawili na forum .Działania naszej grupy,  w której pracowali przedstawiciele z Węgier, Portugalii, Irlandii, Irlandii Północnej i Polski przedstawiła  Natalia Cuber - przedstawicielka  Gimnazjum w Pakości  wspólnie z reprezentantami Irlandii i Irlandii Północnej. Należy dodać, ze nasi uczniowie z powodzeniem radzili sobie w rozmowach w języku angielskim z innymi uczestnikami spotkania. Dla Natalii i dla  nas  było to olbrzymie przeżycie, bo to przecież polski delegat zabrał głos na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, przedstawiając stanowisko młodych ludzi oraz nasze doświadczenia z 15 letniej pracy z Edukacji Włączającej w Gimnazjum w Pakości., Zalecenia sformułowane przez młodych ludzi tzw. Rekomendacje Luksemburskie zostaną przekazane do dalszych prac ministrom na spotkaniu Parlamentu Europejskiego, którzy spotkają się w dniu 23 listopada 2015r..

Wizyta w parlamencie była okazją do spotkania i rozmowy z polskim senatorem Janem Filipem Libickim, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nasi uczniowie byli pod wrażeniem olbrzymiej różnorodności oraz swobody zachowania uczestników Wysłuchania. Doszli do wniosku, że nadal należy  pracować nad integracją  z całą społecznością szkolną. Zrozumieli, że różnorodność nie musi dzielić – wręcz odwrotnie  może  wzbogacać, uczyć empatii i poczucia odpowiedzialności. Różnorodność może być naszą siłą i miarą naszego człowieczeństwa. Czas pobytu w Luksemburgu dał im możliwość doskonalenia umiejętności wyrażania własnych opinii a także swobodnej komunikacji w języku angielskim. Wrócili z pewnością bogatsi o nowe doświadczenia, przeżycia  i spostrzeżenia. Może swoją przyszłość zwiążą ze strukturami europejskim lub też zostaną ministrami np. Edukacji  by wprowadzać w życie  Rekomendacje Luksemburskie.

Niech nam w dalszej pracy towarzyszy powiedzenie jednej z uczestniczek spotkania:

 "Wszyscy jesteśmy w różnych kolorach, a razem tworzymy wspaniałą tęczę"

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć