Inne

Etap wojewówdzki Etap ogólnopolski Luksemburg 2015 Rekomendacje Luksemburskie Konferencja

Edukacja włączająca

Rekomendacje Luksemburskie

 

Edukacja Włączająca -Rekomendacje Luksemburskie

W październiku 2015r.  Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, wraz z luksemburskim Ministerstwem Edukacji, Dzieci i Młodzieży zorganizowała Wysłuchanie Młodych w Parlamencie – „Edukacja włączająca - czas na działanie!” w Luksemburgu. Wydarzenie to miało miejsce podczas prezydentury Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej.

250 młodych ludzi z 28 krajów Europy, wzięło udział w dyskusji o edukacji włączającej w ich szkołach i społecznościach. Młodzi delegaci  wyrażali swoje opinie na temat edukacji w swoich szkołach, wskazywali zarówno na jej zalety jak i na  wady. Sytuacja przedstawiona przez młodych ludzi, tak jak i ich propozycje zostały podsumowane zostały w tzw.  Rekomendacjach Luksemburskich.

Rekomendacje

 1. Wszystko o nas-z nami- wszyscy uczniowie szkoły  także  z niepełno sprawnościami podejmują decyzje ich dotyczące.
 • Głos młodych ludzi, tak samo jak i ich rodzin, powinien był wysłuchany  i wzięty pod uwagę  przy podejmowaniu wszystkich decyzji, które bezpośrednio i pośrednio ich dotyczą.
 • Młodzi ludzie powinni być pytani jakie są ich potrzeby.
 • Organizacje młodzieżowe powinny być systematycznie angażowane    w życie szkoły.
 1. Szkoły bez barier- czyli eliminowanie fizycznych i technicznych barier.
 • Wiele barier  w szkołach zostało już zlikwidowanych  ale młodzi uważają, że należy podjąć działania w celu zniwelowania  wszystkich, by móc swobodnie dostać się do budynku, przemieszczać się po nim      i korzystać ze wszystkich jego zasobów.
 • W czasie modernizacji budynków należy  wydzielić miejsca odpoczynku dla uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych, bogatych           w  sprzęt rekreacyjny.
 • Szkoła powinna udostępniać  odpowiednie pomoce techniczne               i materiały edukacyjne w zależności od indywidualnych potrzeb jej uczniów.
 1. Łamanie stereotypów- punkt ten odnosi się do pojęcia ,,normalności” . Jeśli akceptujemy fakt, iż wszyscy jesteśmy różni, zatem kto jest ,,normalny”?
 • Kluczem do stworzenia wzajemnego  szacunku i tolerancji jest dostarczenie nauczycielom, pracownikom szkół, młodym ludziom, rodzinom i instytucjom wspierającym rzetelnych informacji na temat różnych potrzeb młodych ludzi.
 • Różnorodność musi być postrzegana jako zjawisko pozytywne,              a niepełnosprawność jako norma.
 • Każdy jest inny i każdy musi być akceptowany. Tolerancja bazuje na zrozumieniu się nawzajem.
 • Pracownicy szkół , placówek oświatowych powinni być bardziej świadomi i tolerancyjni dla ludzi z niepełnosprawnością.
 1. Różnorodność jest mieszaniną, włączenie osób z różnorodnymi potrzebami sprawia, że społeczność szkolna dobrze funkcjonuje.
 • Każdy powinien skupiać się na tym, co może zostać zrobione, a nie na tym, co jest niemożliwe do wykonania.
 • Edukacja musi być w pełni dostępna, musi respektować potrzeby wszystkich uczniów, stanowiąc podstawę wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.
 • Współpraca między nauczycielami i innymi specjalistami jest fundamentalna, aby  zapewnić dobrą jakość kształcenia.
 • Zapewnienie wsparcia nauczycieli i kolegów z klasy  jest niezbędne do dobrego funkcjonowania wszystkich członków społeczności szkolnej.
 1. Stawanie się pełnoprawnymi obywatelami.
 • Aby być włączonym w społeczeństwo niezbędne jest  bycie włączonym do głównych działań szkoły.
 • Celem tego wszystkiego jest możliwość znalezienia swojego miejsca   w społeczeństwie.

Wnioski:

Rekomendacje Luksemburskie są zgodne i komplementarne z odpowiednimi europejskimi i międzynarodowymi dokumentami w zakresie potrzeb specjalnych          i edukacji włączającej. W czasie dyskusji młodzi ludzie przedstawili edukację włączającą jako kwestię praw człowieka i umieścili kluczowe koncepcje, jak normalność, tolerancja, szacunek i obywatelstwo.

Pełne Rekomendacje Luksemburskie są dostępne na stronie internetowej:

http://www.european-agency.org/luxembourgrecommendations

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć