Inne

Etap wojewówdzki Etap ogólnopolski Luksemburg 2015 Rekomendacje Luksemburskie Konferencja

Edukacja włączająca

Konferencja

  

Nauczyciele oraz uczniowie na konferencji: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej

8 grudnia 2017 r. przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości uczestniczyli w konferencji zorganizowanej  przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Była   ona  związana z wdrażaniem reformy edukacji i wprowadzanymi zmianami w prawie oświatowym, dotyczącymi uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem tych zmian jest włączenie uczniów do grupy rówieśniczej i zapewnienie  im wszechstronnego wsparcia. Poruszana podczas konferencji problematyka wywołała duże zainteresowanie środowiska oświatowego. Wzięło w niej udział ponad 100 osób. Wśród przybyłych byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy ze szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Nie mogło zabraknąć również  młodych ludzi, bo to przecież ich głównie dotyczyły omawiane kwestie, a ich głos zawsze jest brany pod uwagę.

Nasza szkoła jako ta, która reprezentowała Polskę na Europejskim Wysłuchaniu Młodzieży  w Luksemburgu w 2015 została zaproszona do przedstawienia dobrych praktyk  i doświadczeń w tym zakresie. Życie codzienne placówki przedstawili uczniowie klasy 3a: Dominika Nadolska  i Aleksy Bieniek. W swoim referacie, wzbogaconym ciekawą prezentacją, podkreślali fakt,  iż w naszej szkole idea edukacji włączającej nie polega tylko na istnieniu klas integracyjnych, lecz  na włączaniu   do aktywności wszystkich uczniów, a żadna dysfunkcja nie jest dla nikogo przeszkodą w działaniu. Przedstawili wszystkie obszary działań młodych ludzi, korzyści i wyzwania stawiane przed społecznością szkoły

W wystąpieniu podkreślali, że szkoła do której uczęszczają odkrywa, docenia i wspiera mocne strony młodego człowieka, dając mu szansę rozwijania i realizowania swoich potrzeb, poprzez stwarzanie ku temu odpowiednich warunków. Uczniowie przedstawili edukację włączającą w naszej placówce jako kwestię prawa człowieka do: normalności, tolerancji, szacunku i bycia pełnoprawnym obywatelem.

Dominika i Aleksy podkreślali, że ich szkoła: ,,…cały czas jest w drodze, zmienia się, bo zmienia się świat, zmieniają się ludzie, zmieniają się uczniowie, którzy ją tworzą.  Szkoła powinna być miejscem,  w którym nie obawiamy się pokazać swoich słabości, miejscem w którym odkrywamy nasze mocne strony, w którym nie boimy się głośno myśleć i być sobą. Miejscem wolności, ale nie samowoli. Jesteśmy przekonani, że działania podejmowane  w naszej placówce ku takim celom zmierzają”

Głos uczniów został uzupełniony wystąpieniem  rodzica, a potem odbyła się dyskusja. Przedstawiony przez naszą reprezentację obraz szkoły zarówno wymagającej, jak i wspierającej dzieci i młodzież o róż­nych potrzebach edukacyjnych wzbudził zainteresowanie i uznanie wśród zebranych . Dlatego poproszono nas o wystąpienie na następnej takiej konferencji.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć